Wydarzenia w toku: Szkolny Klub Europejski „Kopernik” realizuje dofinansowany autorski projekt „Nieobojętni” akcja-integracja. Młodzi Polacy i Ukraińcy w Żywcu”

 

Szkolny Klub Europejski „Kopernik” pod opieką p. Beaty Fałdrowicz wystartował w konkursie Centropy (instytucji zajmującej się badaniami i dokumentowaniem życia społeczności żydowskich w Europie Środkowej i Wschodniej) na projekty obywatelskie dotyczące problematyki inspirowanej wystawą „Przetrwanie w Sarajewie. Przyjaźń w czasach wojny”. Uczniowie napisali projekt „Nieobojętni” akcja-integracja. Młodzi Polacy i Ukraińcy w Żywcu”,  którego celem jest doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców Żywca oraz przebywających w naszym mieście obywateli Ukrainy. Znalazł się on w gronie wyróżnionych projektów z całej Polski – członkowie SKE „Kopernik” zdobyli grant (wysokie dofinansowanie) na realizację swoich działań! Uczniowie zaplanowali 5 spotkań polsko-ukraińskich. Odbyły się już dwa.
Podczas pierwszego spotkania w auli szkolnej 24.03.2017 r.  przekazali podstawowe informacje o celach swojego projektu, pokazali gościom prezentacje o regionie i o szkole. Gościnnie w wydarzeniu wzięły udział także Pani Renata Błecha, Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom działającej na rzecz pomocy Ukrainie (w Polsce i na Ukrainie) oraz Pani Jolanta Gruszka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Żywcu, która opowiedziała o współpracy miasta z ukraińskim miastem Szepietówka. Ważnym akcentem był koncert muzyczny w wykonaniu dawnych i obecnych członków szkolnego Klubu Europejskiego, całość została zakończona bufetem i polsko-ukraińskimi warsztatami integracyjnymi.
Drugie spotkanie (01.04.2017 r.) odbyło się w plenerze: polsko-ukraiński spacer po Żywcu łącznie ze zwiedzaniem Muzeum Browaru zakończył się wspólnymi rozmowami na rynku przy kawie i herbacie.

Projekt się rozwija! Kolejne spotkania zaplanowano na 06.04, 24.04 i 29.04. Członkowie Klubu Europejskiego, brawo dla Was za otwartość i obywatelskie postawy.

Wkrótce dostępne będą fotoreportaże.