Turniejowe zmagania krajoznawcze Powiatu Żywieckiego 2017 podsumowane w auli żywieckiego Kopernika

W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika  odbyło się podsumowanie tegorocznego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego, stałej, tradycyjnej imprezy stanowiącej formę współzawodnictwa o miano najlepszego młodzieżowego zespołu turystyczno - krajoznawczego. Jego głównym celem jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, popularyzacja turystyki i krajoznawstwa jako formy wypoczynku, wymiana doświadczeń oraz prezentacja dokonań Koła w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.
W tegorocznych eliminacjach wojewódzkich XLV OMTTK – Żywiec 2017, zorganizowanych przez Komisję Młodzieżową przy Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu i KTGiK „Kangchendzonga” przy I LO w Żywcu, uczestniczyły drużyny reprezentujące szkołę - trzyosobowe zespoły sprawdzały swoją wiedzę i umiejętności w konkursach: teoretycznych (teście krajoznawczym, topograficznym, historii turystyki i krajoznawstwa, z zakresu udzielania pierwszej pomocy i znajomości przepisów drogowych) i praktycznych (samarytance, turystycznym ABC i ocenie odznak turystycznych).

Wyniki Turnieju przedstawiają się następująco:
Kategoria: szkoły podstawowe
1. SKKT przy SP5 Żywiec :
    Wiktoria Obrocka, Robert Skórzak, Paulina Kowalska - 221,5 pkt., opiekun Koła Renata Kłusak

2. SKKT przy SP w Trzebini:
    Marzena Piela, Oliwia Kozieł, Maksymilian Mizia - 204,5 pkt., opiekun Koła Sabina Leszczewska

3. SKKT przy POW i SP5 w Żywcu:
   Arkadiusz Noga, Julia Midor, Aleksandra Tchórzewska – 192 pkt., opiekun Koła Alicja Tomala

Kategoria: gimnazja
1. SKKT Gimnazjum nr 2 w Żywcu:
    Emilia Chmura, Aleksandra Mierzchała, Daniel Szymik - 238,5 pkt.,opiekun Koła Agata Polit                                                                         
2. SKKT Gimnazjum  w Juszczynie:
    Maciej Skrzyp, Tomasz Pawlus, Jakub Skoczeń  - 228,5 pkt., opiekun Koła Edward Szczyrk.

3. SKKT Gimnazjum w Sopotni Wielkiej:
    Dominika Pierlak, Karolina Cinal, Marcin Łysień – 220 pkt., opiekun Koła Anna Cendrzak

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
1. KTGiK „Kangchendzonga” przy I LO w Żywcu:
   Agnieszka Ciućka, Kinga Krzyżowska,  Justyna Widz - 283 pkt., opiekun Koła Jacek Seweryn 

2. KTGiK „Kangchendzónga” przy I LO w Żywcu:
    Aleksandra Sufa, Grzegorz Piekarski, Hubert Pieczarka – 275 pkt., opiekun Koła Jacek Seweryn  

3. KTGiK „Kangchendzónga” przy I LO w Żywcu:
   Weronika Kamińska, Patrycja Suchanek, Karolina Majdak - 253 pkt., opiekun Koła Jacek Seweryn

Wyróżnienie:
KTGiK „Kangchendzónga”  przy I LO w Żywcu:  Izabela Satława, Katarzyna Krutak, Anna Hankus - 243 pkt.

Żywiecczyznę  w finale wojewódzkim XLV OMTTK w Rybniku będą reprezentowały po dwie drużyny zwycięskie w każdej z kategorii. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Ponadto w XLV OMTTK wyróżnienie otrzymałydrużyny: SKKT przy SP1 w Żywcu, SKKT przy Gimnazjum nr 1 w Żywcu, SKKT przy ZSME w Żywcu, SKKT przy ZSDiL w Żywcu. Wszyscy uczestnicy Turnieju zostali wyróżnieni licznymi nagrodami wręczonymi przez Burmistrza Miasta Żywca Antoniego Szlagora, Dyrektora Wydziału Turystyki Starostwa Powiatowego w Żywcu Mirosława Dziergasa i organizatorów. Zwycięskie drużyny zostały uhonorowane Pucharami i nagrodami ufundowanymi ze środków Starostwa Powiatowego w Żywcu, Urzędu Miejskiego w Żywcu i miłośników turystyki i krajoznawstwa.

Podsumowanie Turnieju było również miejscem wyróżnień nauczycieli - opiekunów SKKT honorowym tytułem Nauczyciel Małej Ojczyzny - Żywiecczyzny, przyznawanym za twórczy trud, skuteczność działania, lata pracy z dziećmi i młodzieżą, miasta Żywca i Powiatu Żywieckiego w dziedzinie rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz współpracę z Kołem Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kangchendzonga” w Żywcu. Z inicjatywy Jacka Seweryna wyróżnienie otrzymali w roku 2017 następujący nauczyciele:
Andrzej Szewczyk (przewodniczący Komisji Młodzieżowej PTTK w Żywcu), Renata Kłusak (opiekun SKKT przy SP nr 5 w Żywcu), Bernadeta Caputa (opiekun SKKT przy ZSP nr 2 w Żywcu Oczkowie), Anna Maciejny (opiekun SKKT przy  Gimnazjum nr 3 w Żywcu),  Barbara Mrowiec (opiekun SKKT przy Gimnazjum nr 3 w Żywcu), Dorota Jurasz ( opiekun SKKT przy SP nr 1 w Żywcu), Alicja Tomala (opiekun SKKT przy POW w Żywcu),  Małgorzata Okrzesik Rus (opiekun SKKT przy ZSP nr 2 w Żywcu), Paweł Maciejny (opiekun SKKT przy SP i Gimnazjum w Sopotni Wielkiej), Edward Szczyrk (opiekun SKKT przy Gimnazjum w Juszczynie), Sabina Leszczewska (opiekun SKKT przy SP w Trzebini).

Serdeczne podziękowania należą się opiekunom SKKT za pomoc w przeprowadzeniu konkursów, oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Żywca Sporysza za przeprowadzenie konkursu praktycznego - samarytanki.

Organizatorzy