Międzynarodowy Dzień Liczby Pi w naszej szkole, 2015

Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi - wiele szkół na świecie obchodzi wtedy święto matematyki tzw. Pi Day. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina. W naszej szkole, jak zwykle do rywalizacji stanęły klasy uniwersyteckie oraz klasy 1d, 2j i 2k, które również realizują rozszerzenie matematyczne. W zaciętej walce - recytując z pamięci rozwinięcie liczby pi, rozwiązując zadania logiczne i matematyczne, wygrała klasa 1b.

Obecny rekord szkoły w recytacji liczby pi wynosi 666 miejsc po przecinku. Zobacz fotoreportaż.