Aleksandra Bura - "Tu nieobecni"

Aleksandra Bura, „Tu nieobecni”, Żywiec 2014, Towarzystwo Naukowe Żywieckie, wydanie I, objętość: 289 stron, 97 ilustracji, format: 17,6  x 25 cm, ISBN 978-83-938059-6-9