Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

LP Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 31 grudnia 2017
3. Ferie zimowe 29 stycznia 2018 – 11 lutego 2018
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca 2018 – 3 kwietnia 2018
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(święta państwowe i kościelne)
1 listopada 2017
1 stycznia 2018

1 maja 2018
3 maja 2018
31 maja 2018
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 13 października 2017
2 listopada 2017
21, 22 grudnia 2017
2 maja 2018
4, 7, 8 maja 2018 (matury)
1 czerwca 2018
20 czerwca 2018 (Dzień Sportu)
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
klas trzecich:
klas pierwszych i drugich:
27 kwietnia 2018
22 czerwca 2018
8. Ferie letnie 23 czerwca 2018 - 31 sierpnia 2018