Wykład geograficzny „Nowoczesne sposoby zapobiegania zagrożeniom środowiskowym – wykorzystanie w praktyce”

19 marca 2015 r. pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, prof. dr hab. Ireneusz Malik oraz dr Małgorzata Wistuba wygłosili w auli dla uczniów wszystkich klas z rozszerzeniem geograficznym wykład dotyczący zjawisk i procesów powstawania zagrożeń środowiskowych, np. trzęsień ziemi, tsunami, wybuchów wulkanów, pożarów, powodzi, osuwisk, epidemii na świecie i innych zdarzeń. Wykład był zilustrowany wieloma przykładami przybliżającymi zaistniałe zdarzenia w Polsce i na świecie.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Miłośników Nauk o Ziemi i Koło Geograficzne przy I LO im. M. Kopernika w Żywcu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. W ten sposób nawiązujemy do święt zapoczątkowane 21 marca 1970 r. w USA, ktore od 1990 roku obchodzone jest w Polsce zawsze 22 kwietnia. Światowy Dzień Ziemi’2015 odbywa się  pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”.

Jacek Seweryn