GłosKa i Copernicus

 

Opieka redakcyjna:

dr Dominika Kamińska, mgr Anna Surowiak

Zespół redakcyjny:

Barbara Dziedzic, Paweł Maniciak, Krzysztof Dudek, Łukasz Hudecki, Maciej Gąsiorek, Julia Kotlarz, Gabriel Skoczeń, Patrycja Wiatr

Opracowanie graficzne i skład:

Maciej Surowiak

Kolejne numery do pobrania:

1/2011 (1) 2/2011 (2) 3/2011 (3) 4/2011 (4) 5/2011 (5)
1/2012 (6)

2/2012 (7)

2/2012 (7)
wyd. spec.
3/2012 (8) 2/2013 (10)
3/2013 (11) 4/2013 (12) 5/2013 (13) 1/2014 (14)  

 

 

Opieka redakcyjna:

dr Dominika Kamińska, mgr Anna Surowiak

Zespół redakcyjny:

Barbara Dziedzic, Paweł Maniciak, Krzysztof Dudek, Łukasz Hudecki, Maciej Gąsiorek, Julia Kotlarz, Gabriel Skoczeń, Patrycja Wiatr

Opracowanie graficzne i skład:

Jakub Buława

Kolejne numery do pobrania:

1/04/2014 2/06/2014