Odsłoń tajemnicę tekstu! Praca konkursowa: napisz interpretację wiersza. Wykład humanistyczny w auli szkoły

Dzisiaj (8.04.2013r.) odbył się ciekawy wykład humanistyczny (dla wybranych klas) zatytułowany „Romans z tekstem. O sztuce interpretacji utworów poetyckich”. Wygłosił go pracownik Wydziału Humanistyczno-Społecznego, Pan profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, dr dab. Marek Bernacki, który przybliżył licealistom sztukę interpretacji  poezji i pokazywał przyjemność odsłaniania tajemnicy tekstu: rozmowy czytelnika – interpretatora z wierszem.
Prof. Bernacki zakończył wykład, ogłaszając KONKURS dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Zadanie konkursowe (termin do końca roku szkolnego) brzmi: Napisz interpretację wiersza Mirona Białoszewskiego „Mironczarnia”. Pracę oddaj swojemu poloniście (szkoła prześle je zbiorczo do ATH). Na najlepszych czekają nagrody:
1. ocena bdb z języka polskiego,
2. specjalne wyróżnienie – publikacja tekstu w czasopiśmie studenckim ATH  „Jama” lub „Margines” (pismo internetowe).
Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!