Stowarzyszenie LO

110 lat LO

Matura 2018

Rekrutacja 2017/2018

Nasz projekt "The Sons Of The Sun" - informacje ogólne

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+ "The Suns Of The Son" - "Synowie Słońca". Jest to projekt o charakterze badawczym, obejmujący tematykę astronomiczną. Obszar działań to między innymi badanie pozornego ruchu Słońca na niebie, budowa zegarów słonecznych, kamer otworkowych, teleskopów zwierciadlanych i mierzenie średnicy Ziemi.

opiekunowie:  Juliusz Maszloch, Janusz Słodczyk, Michał Kusiak, Andrzej Ryczkiewicz.

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Turcji

W dniach 20-24 czerwca odbyło się 3 Międzynarodowe Spotkanie Projektowe nauczycieli biorących udział w projekcie "The Sons of the Sun" w Turcji, Kusadasi. Nasze liceum reprezentowali: Andrzej Ryczkiewicz, Wojciech Wieczorek, Anna Surowiak, Beata Lach i Halina Bułka. W trakcie wielu spotkań uczestnicy spotkania z Turcji, Rumunii, Litwy i Polski dyskutowali o efektach dwuletniego projektu, przeprowadzali jego ewaluację, tworzyli wspólnie projekt raportu końcowego. Nie zabrakło seminarów naukowych i obserwacji astronomicznych. Nauczyciele zwiedzali również Kusadasi i okolice.

Zobacz fotoreportaż.

Erasmus+, nowy sprzęt obserwacyjny

Do realizacji celów projektowych oraz poprojektowych I Liceum Ogólnokształcące zdecydowało się zakupić 2 teleskopy GSO o średnicy 30 cm na montażach Dobsona wraz z akcesoriami: filtry O III, UHC-S i słonecznego oraz dedykowane okulary obserwacyjne Bader Heperion 36mm i SWA-58 6mm.

Zakup instrumentów o wybranych parametrach znacząco poszerza możliwości realizowania celów zawartych w projekcie „The Sons of the Sun” realizowanego w ramach programu UE Erasmus+. Uczniowie oraz osoby korzystające ze sprzętu mają do dyspozycji instrumenty o szerokich i uniwersalnych możliwościach obserwacyjnych takich jak prowadzenie pokazów nieba na terenie szkoły, placach miejskich w celach promujących astronomię wśród lokalnej społeczności oraz łatwe organizowanie wyjazdów obserwacyjnych poza tereny zamieszkałe, gdzie niebo jest ciemne, pozwalające na obserwacje słabych obiektów na nocnym niebie co w orzypadku stosowanego w terenach miejskich oświetlenia ulic i budynków jest niemożliwe.

Teleskopy dają możliwość obserwacji wszystkich planet w Układzie Słonecznym, Słońca przy zastosowaniu odpowiedniego filtru, obiektów mgławicowych, komet, gromad gwiazd, galaktyk. Tak szeroka możliwość daje perspektywy organizowania obserwacji o różnorodnej tematyce czyniąc je ciekawymi i w zasadzie nieograniczonymi.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z obserwacji Słońca (20.06.2017)

Spotkanie projektowe w Rumunii

W dniach od 23 do 29 kwietnia 2017 roku odbyło się ostatnie spotkanie partnerskie szkół z Turcji, Litwy, Polski oraz Rumunii w ramach projektu astronomicznego Erasmus+ „The Sons Of The Sun”. Tym razem wraz z grupą 7 uczniów naszej szkoły – Ulą Sibik, Aleksandrą Miciak, Aleksandrą Węglarz, Jakubem Makuchem, Justyną Mikusek, Tomaszem Kłusakiem, Darią Pieczara oraz opiekunami – Panią Beatą Lach oraz Panem Andrzejem Ryczkiewiczem - wybraliśmy się do Rumunii. Celem naszej podróży było miasto oddalone kilka godzin od Bukaresztu, Krajowa (Craiova).

Po kilkunastogodzinnej podróży zostaliśmy zakwaterowani w hotelu. Pierwszego dnia z samego rana przywitała nas tamtejszej młodzież, a kolejnym celem stała się ich szkoła znajdująca się nieopodal centrum miasta, gdzie mieliśmy okazję poznać innych uczestników projektu oraz spróbowaliśmy lokalnych przysmaków. Prócz podszkolenia swojego angielskiego poprzez kontakt z młodzieżą z Turcji, Litwy czy Rumunii, mieliśmy okazję wspólnie zbudować zegar słoneczny, wzięliśmy też udział w zabawnych doświadczeniach astronomiczno-fizycznych. W kolejnych dniach razem z pozostałymi uczestnikami projektu zwiedzaliśmy Rumunię. Na początku udaliśmy się do centrum Krajowej, zobaczyliśmy: ogród botaniczny, Muzeum Sztuki oraz rynek. Odwiedziliśmy Kuratorium w którym bardzo ciepło nas przywitano a następnie rozdano upominki w postaci map oraz książek. W następnych dniach wyruszyliśmy do kopalni soli, jaskini kobiet, Targu- Jiu, planetarium i najstarszego domu w Krajowej, Parku Romanesco i Bukaresztu. W rumuńskiej stolicy korzystając ze sprzętu obserwatorium, obserwowaliśmy Słońce. Nie tylko w dzień czekały na nas różnorakie niespodzianki ale i również w nocy mięliśmy okazję oglądać Jowisza wraz z jego księżycami: Europą, Io, Ganimedesem, Kallisto a następnie wśród gwiazd wchodzących w skład Wielkiego Wozu szukaliśmy podwójnej gwiazdy. Dzięki „The Sons Of The Sun” mogliśmy poznać bogatą historię Rumunii, poszerzyć swoje zainteresowania astronomiczne a także zawiązać nowe znajomości, które zostaną z nami na zawsze. Aż trudno pomyśleć, że wszystko dobiegło już końca…

Zobacz fotoreportaż

Aleksandra Węglarz

Erasmus+, wizyta w Rumunii

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku z pobytu naszych uczniów i nauczycieli w Rumunii w ramach projektu "The Sons of the Sun"

Urszula Sibik

Kopernik jest kobietą! Karolina Kubica zwyciężczynią szkolnego konkursu astronomicznego.

Za nami rozstrzygnięcie szkolnego konkursu astronomicznego "Zostań drugim Kopernikiem", który odbył się 28 lutego podczas obchodów Dnia Erasmusa+. Komisja konkursowa wyłoniła spośród 90 uczestników czołową dziewiątkę.

Zwyciężczynią pierwszej edycji konkursu została uczennica klasy 1a Karolina Kubica, uzyskując 16 punktów na 20 możliwych, uzyskując tym samym tytuł Szkolnego Kopernika!

Kolejne miejsca zajęli:

II Miejsce: Łukasz Pindel, 2b (15/20 p)
III Miejsce ex aequo: Amadeusz Kasprzyk 3c, Adrian Pachecki 1b,
Grzegorz Piekarski 3b, Karol Sowa 1b (14,5/20 p)

wyróżnienia ex aequo: Krzysztof Harężlak 3b, Paulina Masłoń 1a, Jolanta Omyła 2b (14/20p)

Poza pamiątkowymi dyplomami, uczniowie otrzymali nagrody książkowe, mapy nieba oraz podwójne zaproszenia na seanse popularne do Planetarium Śląskiego.

Serdeczne gratulacje dla najlepszych uczestników!

Dołączamy również prezentację wraz z prawidłowymi odpowiedziami na pytania konkursowe, KLIKNIJ

Zobacz też fotoreportaż.

Dzień Projektu "The Sons of the Sun" w Programie Erasmus+

We wtorek 28 lutego 2017 r. w naszej szkole uczniowie klas 1a, 1b, 2a, 2b, 3a i 3b mieli okazję uczestniczyć w Dniu Projektu "The Sons of the Sun" (2016 - 2017, w partnerstwie z Litwą, Rumunią i z Turcją) w Programie Erasmus+, zorganizowanym przez Szkolne Koło Astronomiczne. W trakcie zajęć wygłoszone zostały odczyty przygotowane przez uczniów uczestniczących w działaniach projektu w ubiegłym roku szkolnym oraz biorących udział w tegorocznej części zaplanowanych wydarzeń.

Po wystąpieniach przeprowadzona została I edycja Szkolnego Konkursu Astronomicznego "Zostań drugim Kopernikiem": uczniowie udzielali odpowiedzi na wręczonych im kartach na 20 pytań z zakresu astronomii ogólnej. W konkursie wzięło udział 90 uczniów. Prace są w trakcie sprawdzania, spośród biorących udział oceniający wkrótce wyłonią laureatów.

Gwiazdą naszego spotkania był Karol Wójcicki z Warszawy, dziennikarz i znany popularyzator astronomii, który wygłosił niezwykle ciekawy wykład o drodze do podboju Księżyca i o tym, w jaki sposób przysłużyły się temu bajki z wytwórni Walta Disneya! Serdecznie dziękujemy za przyjazd do naszego liceum!

Dziękujemy za zorganizowanie spotkania nauczycielom, stale współpracującemu z nami Panu Michałowi Kusiakowi, absolwentowi szkoły, oraz uczniom z Koła Astronomicznego.

Zobacz fotoreportaż

Ocena raportu postępów

Projekt: "The Sons of the Sun".

Nasz raport postępu został pozytywnie zaakceptowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami wniosku oraz celami, które zakładają poszerzenie wiedzy astronomicznej w grupach międzynarodowych poprzez obserwacje słońca, tranzytu Merkurego, obserwację nocnego nieba, poszukiwanie komet i analizowanie danych z sond SOHO i STEREO, poszukiwanie komet, wideokonferencje z CERN, wizyty w planetariach, seminaria z naukowcami. Wg raportu Beneficjenta harmonogram projektu realizowano zgodnie z planem. Zarządzanie projektem w zakresie organizacyjno-merytorycznym jest prowadzone w sposób systemowy i efektywny. Zarządzanie finansami, ich monitorowanie i kontrola zapewnia odpowiedni przepływ środków. Wstępnie zapewniono walidację kompetencji w postaci certyfikatu. Beneficjent zadeklarował także weryfikację wiedzy na lekcjach. Zapewniono ewaluację działań projektowych, poprzez zbieranie danych, wyciąganie wniosków i poprawę wyników w kolejnym etapie działań.

Współpraca w grupie partnerskiej przebiega prawidłowo. Partnerzy ustalili zasady współpracy i rzetelnie wykonują wyznaczone zadania. Spotkania projektowe spełniają swoją rolę, podczas nich dopracowywane są szczegóły i optymalizowane działania. Działania związanie z uczeniem się są przygotowywane rzetelnie, każde z nich obejmuje niezwykle ciekawe tematy. Uczniowie biorący w nich udział w sposób konkretny zwiększyli swoje kompetencje i osiągnęli pierwsze sukcesy. Działania upowszechniające obejmują różnorodne narzędzia m.in.: zamieszczenie informacji w gablocie szkolnej, na stronie, w postaci artykułu, w radiu. Działania te obejmują najważniejsze grupy docelowe; skierowane są głównie do uczniów, rodziców, nauczycieli społeczność szkolnej oraz społeczności lokalnej. Dalsza pomyślna realizacja projektu rokuje na zakwalifikowanie projektu jako przykładu dobrej praktyki.

Koordynator projektu, Juliusz Maszloch.

II Spotkanie Projektowe w Rumunii, 2-6 listopada 2016

W dniach 2 - 6 listopada 2016r. w ramach projektu astronomicznego Erasmus+ odbyła się wizyta nauczycieli naszego liceum w Rumunii. Miejscem pobytu była miejscowość położona w południowej części kraju o swojskiej nazwie Krajowa (Craiova).

W wizycie uczestniczyły panie: Agnieszka Fluder, Krystyna Ignatowska i Lucyna Ozimińska oraz panowie: Daniel Kamiński i Piotr Rydarowicz.

W czwartek zostaliśmy uroczyście powitani przez uczniów partnerskiej szkoły, która od dłuższego czasu po prostu żyła projektem. Byliśmy pod wrażeniem pięknego programu artystycznego, jaki dzieci i nauczyciele przygotowali specjalnie dla nas. Następnie mieliśmy okazję zwiedzić miasto oraz uczestniczyliśmy w pokazie astronomicznym w lokalnym obserwatorium. Odbyła się ewaluacja projektu.

W piątek odbyliśmy niesamowitą wycieczkę do Bran, gdzie zachwycaliśmy się uroczym zamkiem krwawego księcia Vlada Drakuli. Podróżując przez malownicze i monumentalne Karpaty w Transylwanii, odwiedziliśmy małe miasteczko Brasov, gdzie znajduje się potężny zegar słoneczny, zamieszczony na ścianie kościoła ewangelickiego.

W sobotę mieliśmy okazję zobaczyć przecudne pałace Ferdynanda I Hohenzollerna - Sigmaringena w Sinaia u podnóży gór Bucegi, dawną letnią rezydencję królów Rumunii, obecnie muzeum. Najważniejszym eksponatem pałacu Peles jest trzytarczowy zegar w wieży centralnej, bijący co 15 minut, zdobiony symbolami astralnymi.

Po południu udaliśmy się do Bukaresztu, jednej z piękniejszych stolic europejskich, której architektura stanowi mieszankę zabudowy historycznej, socrealistycznej i nowoczesnej. Ciekawostką jest, że w okresie międzywojennym Bukareszt uzyskał przydomek Małego Paryża.

Idealna pogoda, miła atmosfera, dobre warunki zakwaterowania sprawiły, że wspomnienia pozostaną na długo, a wrażenia z tej podróży będą niezapomniane.

Zobacz fotoreportaż

Druga odsłona projektu Erasmus+ "The Sons of the Sun" – Kuşadası

W dniach 12-18 czerwca 2016 r. odbyła się druga już w kolejności wizyta uczniów naszego liceum w ramach projektu astronomicznego Erasmus+ "The Sons of the Sun” obejmującego poza naszym liceum także szkoły z Turcji, Litwy i Rumunii. Tym razem miejscem naszego pobytu była miejscowość nadmorska Kuşadası w zachodniej części Turcji. W wizycie uczestniczyli dwaj uczniowie naszego liceum: Hubert Pieczarka z kl. IIb i Amadeusz Kasprzyk z kl. IIc pod opieką nauczycieli p. Andrzeja Ryczkiewicza i p. Beaty Lach.

Po długiej podróży i zakwaterowaniu, zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez gospodarzy tureckich ze szkoły KUŞADASI MAKBULE HASAN UÇAR ANADOLU LİSESİ, gdzie zawarliśmy liczne znajomości z uczniami innych krajów. Podczas wizyty wzięliśmy udział w wykładach astronomicznych prowadzonych przez tureckich specjalistów i naukowców. Wykłady dotyczyły zagadnień astrofotografii, życia Słońca, a także obecnego problemu zanieczyszczenia światłem. Poza nimi wzięliśmy również udział w międzykontynentalnych e-konferencjach z tureckim profesorem i pracownikiem CERN-u. Dzięki łaskawości naszych gospodarzy wzięliśmy udział w pasjonujących obserwacjach nocnego nieba, a także eksperymentach z dziedzin takich jak fizyka i chemia. Spośród bardzo licznych można wymienić takie jak: sporządzanie „cieczy nieniutonowskiej”, pokazy chemiluminescencyjne, sporządzanie rakiet wodnych, doświadczenia z ogniem, a także poznawanie maszyn na energię słoneczną. Dzięki licznym pokazom i wycieczkom, a także naszym nowym znajomym mieliśmy możliwość poznania bogatej historii i tradycji kraju tureckiego.

Oprócz zwiedzenia Kuşadası, odbyliśmy również niesamowitą wycieczkę do Efezu, gdzie oczom naszym ukazały się monumentalne antyczne ruiny miasta, a także dom Najświętszej Panny Maryi. Całość programu przepleciona była czasem odpoczynku, który z powodu prawie idealnej pogody, świetnego zakwaterowania i dobrego wyżywienia trwale i bardzo mile zapisał się w naszych wspomnieniach.

Zobacz fotoreportaż

Spotkanie projektowe Erasmus+, 9-15.10.2016

W dniach 9-15 października odbyło się spotkanie projektowe Erasmus+ w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele z Polski, Turcji, Rumunii i Litwy. Goście byli zakwaterowani w ośrodku wczasowym w Korbielowie, odwiedzili Żywiec, Kraków, Katowicę i Pszczynę. Przeprowadzono wiele warsztatów, quizów i zajęć o tematyce astronomicznej. Uczestnicy brali udział w wykładach naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Planetarium w Katowicach. Partnerzy z innych szkół mieli też okazję poznać kulturę i tradycje naszego kraju i regionu. Spotkanie zakończyło się ogniskiem pożegnalnym.

Zobacz fotoreportaż.

Wywiad Aleksandry Sufy i Michała Kusiaka

Wywiad w Radiu Katowice na temat projektu Erasmus+ "The Sons of the Sun" i komet SOHO, 14 sierpnia 2016.

Ola Sufa pierwszą polską odkrywczynią komety SOHO

W nocy z 20 na 21 czerwca o godzinie 23:07 Aleksandra Sufa, uczennica kl. 2b i tegoroczna uczestniczka projektu astronomicznego w programie Erasmus+ odnalazła małą kometę na zdjęciach wykonanych przez koronograf (teleskop służący do badań korony słonecznej, znajdujący się na pokładzie kosmicznej sondy SOHO. Potwierdzenie odkrycia wystawiło dwóch doświadczonych odkrywców,Worochate Boonplod z Tajlandii oraz Michał Kusiak. Kometa pochodzi z tzw. grupy Kreutza, czyli frakcji małych obiektów o bardzo podobnych elementach orbitalnych, których charakterystyczną cechą jest ekstremalnie mała odległość peryhelium (peryhelium – punkt na orbicie znajdujący się najbliżej Słońca. Obiekty te podążając po swojej trajektorii niemal ocierają się o powierzchnię naszej "Dziennej Gwiazdy", przez co taki przelot kończy się w zasadzie ich całkowitym rozpadem.

Ola została w ten sposób pierwszą kobietą amatorem w projekcie Sungrazing Comets, która odkryła kometę oraz pierwszą polską odkrywczynią komety SOHO.

Olu, życzymy Ci rozwoju pasji astronomicznej i dalszych wspaniałych odkryć!

Przekonani o kolorowości Wszechświata

W poniedziałek (20.06.2016)  w naszym liceum gościł dr hab. Zdzisław Golda, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie spotkania z uczniami wygłosił ciekawy wykład z astrofizyki pt. "Kolorowy Wszechświat". Poprzez obserwacje optyczne, radiowe czy też bezpośrednio z przestrzeni kosmicznej naukowcy coraz dokładniej poznają obiekty we Wszechswiecie, badając m.in. ich budowę, skład chemiczny oraz procesy, jakie w nich zachodzą.
Wykład ubarwiony został pokazem z wykorzystaniem masek z siatkami dyfrakcyjnymi. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób światło świecy czy żarówki rozkłada się na poszczególne barwy widma, którego obserwacja często wykorzystywana jest do badania składu chemicznego poszczególnych źródeł światła.

organizator spotkania, Michał Kusiak

zobacz fotoreportaż

17–23.04.2016 – Spotkanie projektowe w Wilnie

Erasmus+, czyli program wymiany międzynarodowej, to jeden z największych projektów Unii Europejskiej, dzięki któremu uczniowie wielu narodowości mogą podróżować po świecie, zdobywając wiedzę o kulturze i historii innych krajów. Umożliwiając młodym współpracę z osobami w obcym państwie, program wspaniale sprzyja rozwojowi ich pasji i umiejętności. Co więcej, konieczność komunikowania się w języku angielskim udoskonala zdolności komunikacyjne. Dzięki staraniom nauczycieli nasza szkoła w latach 2015 – 2017 ma możliwość udziału w projekcie o nazwie "The Sons of The Sun" („Synowie Słońca”) – działamy jako cztery kraje partnerskie: Polska, Turcja, Litwa i Rumunia. Zorganizowanie wyjazdu do każdego z nich wymaga ustalenia dokładnych harmonogramów zajęć. Jak się okazało, podczas kwietniowej wyprawy, dla nas pierwszej zagranicznej, niełatwo ułożyć plan choćby ze względu na pogodę, będącą ważnym czynnikiem podczas prac astronomicznych. Przygotowania do wyjazdu na Litwę rozpoczęły się od dobrania składu grupy. Pan Michał Kusiak, opiekun Szkolnego Koła Astronomicznego Copernicus, wyselekcjonował największych miłośników nauki z naszej szkoły. Ostatecznie do Wilna wybrała się grupa sześciu uczniów: Aleksandra Sufa, Amadeusz Kasprzyk, Grzegorz Piekarski, Martyna Miodońska, Aneta Dziki i Olaf Boczarski. Opiekę nad nami sprawowali p. Michał Kusiak i p.Janusz Słodczyk. Nasza wyprawa trwała w dniach od 17.04. do 23.04.2016 r.
Pierwszego dnia, 17 kwietnia 2016 r., nie mogliśmy doczekać się odjazdu mikrobusu. Myśl, że spędzimy razem tydzień w towarzystwie osób z innych państw, podsycała nasz i tak niemały entuzjazm. Po prawie dwunastogodzinnej jeździe dotarliśmy na miejsce i rozgościliśmy się w hotelowych pokojach.

Czytaj więcej: 17–23.04.2016 – Spotkanie projektowe w Wilnie

Tranzyt Merkurego

9 maja 2016 roku doszło do niecodziennego zjawiska przejścia Merkurego na tle tarczy słonecznej. Uczniowie klasy 2b i 2c biorący udział w bieżącym roku szkolnym w działaniach projektu Erasmus+ spotkali się na plenerowych obserwacjach połączonych z ogniskiem i degustacją kosmicznie pysznych duszonek, których temperatura znacznie odbiegała od temperatury powierzchni pierwszej planety od Słońca :-).

Tranzyt Merkurego na tle tarczy słonecznej to rzadkie zjawisko. Występować może ono w maju w odstępach 7, 13 lub 33 lat, bądź w listopadzie w odstępach 13 lub 33. dochodzi do niego w momencie, kiedy Merkury znajduje się w jednym z tzw. węzłów, czyli w jednym z dwóch punktów, gdzie orbita tej planety przecina płaszczyznę ekliptyki. Dla zobrazowania tego przypadku polecamy spojrzeć na animację: http://cybermoon.pl/obserwacje/img/prze.gif

Następny tranzyt Merkurego wystąpi w listopadzie 2019 roku, niestety z naszego kraju widoczny zaledwie krótki początek. Zjawisko widoczne w całości podziwiać będziemy dopiero 13 listopada 2032 roku.

Zobacz fotoreportaż

Migawki

Licznik

4970060
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
Poprzedni miesiąc:
Od 1 marca 2014:
71
182
1161
676
3884
4970060

Twoje IP: 3.238.72.180
Dziś jest: 03-12-2022