Przekonani o kolorowości Wszechświata

W poniedziałek (20.06.2016)  w naszym liceum gościł dr hab. Zdzisław Golda, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie spotkania z uczniami wygłosił ciekawy wykład z astrofizyki pt. "Kolorowy Wszechświat". Poprzez obserwacje optyczne, radiowe czy też bezpośrednio z przestrzeni kosmicznej naukowcy coraz dokładniej poznają obiekty we Wszechswiecie, badając m.in. ich budowę, skład chemiczny oraz procesy, jakie w nich zachodzą.
Wykład ubarwiony został pokazem z wykorzystaniem masek z siatkami dyfrakcyjnymi. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób światło świecy czy żarówki rozkłada się na poszczególne barwy widma, którego obserwacja często wykorzystywana jest do badania składu chemicznego poszczególnych źródeł światła.

organizator spotkania, Michał Kusiak

zobacz fotoreportaż