Stowarzyszenie LO

110 lat LO

Matura 2018

Rekrutacja 2017/2018

Projekty realizowane w roku 2017

Asystenci językowi (j. angielski) Azza Shidqiyyah Endra (Indonezja), Mina Mamdoh Farah  (Egipt),  Serenay Kurt (Turcja) i  Zhinqing Luo (Chiny) w wolontariackim programie World Talks międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC (fr. dawna nazwa: Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales); 06.02.2017 r. – 17.02.2017 r.
Opiekunki:  Katarzyna Stawowczyk, Iwona Jasek

 

Asystent językowy (j. angielski) Duncan Mc Donald (Nowa Zelandia), wolontariusz w programie LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING; luty 2017 – czerwiec 2017.

opiekun: Daniel Kamiński (koordynator)

 

Projekt Wystawa Centropy „Przetrwanie w Sarajewie. Przyjaźń a czasach wojny”, realizowany we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie (aula szkolna; marzec).

opiekunka: Aleksandra Bura (koordynator)

 

Projekt obywatelski „Nieobojętni” akcja-integracja. Młodzi Polacy i Ukraińcy w Żywcu”, realizowany przez Szkolny Klub Europejski „Kopernik” we współpracy z Centropą (źródło dofinansowania) i Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie (marzec - kwiecień).

opiekunka: Beata Fałdrowicz

 

 

Udział Aleksandry Burej w międzynarodowym seminarium (łącznie 85 nauczycieli z 15 krajów - z Europy, USA i Izraela) CENTROPA Summer Academy (Letnia Akademia Centropy) w Budapeszcie i w Belgradzie ( 04 - 12.07.2017 r.; Program wspierany m. in. przez The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Konrad - Adenauer- Stiftung Ungarn, Friedrich Ebert Stiftung, Embasy of the United States of America, Budapest, Austrian Embassy Budapest, Austrian Cultural Forum Belgrade).

  

 

Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego – cz. 1

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Żywcu przystąpiło do realizacji projektu „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego – cz. 1”. Szczegółowy zakres prac w w/w projekcie w ramach RPO WSL 2014-2020 dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu obejmuje:
1. Wymianę instalacji wewnętrznej c.o. i grzejników.
2. Malowanie farbą termoizolacyjną.
3. Wymianę okien i drzwi.
4. Montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
5. Wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Szacunkowy koszt inwestycji to około 4,7 mln złotych.

Projekty realizowane w roku 2016

Asystent językowy (j. angielski) Laurel Mitzel (Kanada), wolontariuszka w programie LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING; marzec 2016 – czerwiec 2016.

opiekunka: Agnieszka Kluska (koordynatorka)

 

Udział Aleksandry Burej jako prelegentki  w konferencji w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie „Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej tradycji i kulturze”; panel: Lokalna edukacja (03.07.2016 r.) w ramach 26. Festiwalu Kultury Żydowskiej.

 

Udział Aleksandry Burej jako prelegentki  w projekcie edukacyjno-warsztatowym „Oświęcim. Miasto 2 kultur” organizowanym przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu; 29.09.2016 r.

 

Program „Bliżej siebie. Historia i kultura dwóch narodów”  (org. Ośrodek Rozwoju Edukacji /Warszawa/, Instytut Yad Vashem /Jerozolima/, Instytut Polski w Tel Avivie):

III wizyta (inspiracja spotkania: pamięć, szacunek, życie, radość) grupy młodzieży izraelskiej (87 uczestników) i nauczycieli (10) ze szkoły Mekif Hei w Ashdod, 21 listopada 2016 r. w naszym liceum. Udział wzięły klasy 1c, 2b i 2g; zajęcia prowadziły nauczycielki: Aleksandra Bura, Danuta Brodziak, Krystyna Ignatowska, Anna Jankowska, Daniel Kamiński, Sabina Kasikirik, Aleksandra Ostrowska-Wrzeszcz, Katarzyna Stawowczyk. 

szkolna koordynatorka programu: Aleksandra Bura

Zobacz fotoreportaż

Projekty realizowane w roku 2015

Asystent językowy (j. angielski) A. Huggard (Australia), wolontariusz w programie LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING; marzec 2014 – czerwiec 2014, a ponadto (z inicjatywy samej Annabel) także wrzesień 2014 - styczeń 2015.
opiekunka: Agnieszka Kluska (koordynatorka)

 

Asystent językowy (j. angielski) Hugh Gray (Australia), wolontariusz w programie LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING; marzec 2015 – czerwiec 2015.
opiekunowie: Daniel Kamiński, Katarzyna Stawowczyk

 

Udział Aleksandry Burej w seminarium w Paryżu (Mémorial de la Shoah, Musée, Centre de documenation; 9-12.03.2015 r.) na temat Nauczanie o historii Holokaustu (w związku z uczestnictwem szkoły w programie „Bliżej siebie”). Nauczycielka wystąpiła z prezentacją na temat wykorzystania historii lokalnej w nauczaniu o Holokauście.

Konkurs "Euroscola" (4 edycja; 3.04 - 16.04 2014 r.; organizator - Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce).

Nagroda - udział w symulacji sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w roku szkolnym 2014/2015 (dofinansowany wyjazd do Strasburga).

W konkursie udział wzięli członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego "Kopernik" (opiekun - Beata Fałdrowicz).

Nasi uczniowie znaleźli się wśród tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zostali zakwalifikowani do wyjazdu.
23 kwietnia 2015 r., wraz ze zwycięzcami konkursu "Euroscola" z całej Unii Europejskiej, rozmawiali o sprawach pierwszorzędnych w Europie.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150416IPR42472/html/Euroscola-meeting-23042015-10.00-12.30

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150416IPR42476/html/Euroscola-meeting-23042015-16.00-18.00

Od września, pod kierunkiem Krystyny Ignatowskiej, przygotowywali się do dyskusji w języku angielskim na tematy takie, jak:
1. "Środowisko naturalne i energia ze źródeł odnawialnych"  
2. "Wolność informacji i kultura obywatelska"
3. "2015 - Europejski Rok Rozwoju"
4. "Przyszłość Europy"
5. "Migracja i integracja"
6. "Zatrudnienie młodych ludzi".

Udział Aleksandry Burej jako prelegentki  w obchodach Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej (6.09.2015 r.) w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, przebiegającym pod hasłem "Mosty" (w programie m.in. Spotkanie na moście: rabin i opat, Muzyczny most: muzyka kościelna i synagogalna w Żydowskim Muzeum Galicja). Nauczycielka została zaproszona jako rozmówczyni (wraz z Karoliną Jakoweńko i Małgorzatą Płoszaj) do dyskusji w panelu "Budując mosty: nie-Żydówki chroniące dziedzictwo żydowskie"; mówiła m.in. o działaniach podejmowanych w żywieckim liceum w związanych z tematyką żydowską.

 

Projekt partnerski „Sons of the Sun” („Synowie Słońca”) w Programie ERASMUS+; 2015 -2017;
wizyty młodzieży w szkołach krajów partnerskich w Rumunii, Polsce, Turcji, na Litwie.
opiekunowie:  Janusz Słodczyk (koordynator), Juliusz Maszloch, Michał Kusiak, Marek Gołek.

 

Asystenci językowi (j. angielski) Tatia Gotsiridze (Gruzja), Amanda Yeh Li Hua (Malezja) i Lucas Monteiro da Silva Gonçalves (Brazylia) w wolontariackim programie Next Step międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC (fr. dawna nazwa: Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales); 14.09.2015 r. – 25.09.2015 r.
Opiekunki: Agnieszka Kluska. Katarzyna Stawowczyk

 

Program „Bliżej siebie. Historia i kultura dwóch narodów”  (org. Ośrodek Rozwoju Edukacji /Warszawa/, Instytut Yad Vashem /Jerozolima/, Instytut Polski w Tel Avivie):

II wizyta grupy młodzieży izraelskiej (89 uczestników) i nauczycieli (11) ze szkoły Mekif Hei w Ashdod 4 listopada 2015 r. w naszym liceum. Udział wzięły klasy 1d, 2a (grupa) i 2b; zajęcia prowadziły nauczycielki: Aleksandra Bura, Danuta Brodziak, Iwona Jasek, Anna Jankowska, Sabina Kasikirik, Agnieszka Kluska, Aleksandra Ostrowska-Wrzeszcz, Katarzyna Stawowczyk.  – zobacz więcej
szkolna koordynatorka programu: Aleksandra Bura

 

Projekt „Krokus” (VII edycja; udział kl. 2d w przedsięwzięciu Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holocauście i Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie – 1. sadzenie żółtych krokusów dla upamiętnienia ofiar II wojny – żydowskich dzieci i dzieci innych narodowości).
opiekunka: Renata Sowa

 

Udział iberystki Lucyny Ozimińskiej w 2 kursach metodycznych w Salamace (Hiszpania) w dniach 23-27 XI 2015. /Curso de formación de profesores de ele: didáctica y cultura en la clase de español”, stypendium współfinansowane przez Fundację "Wiek dla turystyki i sztuki w Kastylii i León"; "Curso superior para profesores de español", org. Akademia Językowa MESTER, akredytowaną przez Instytut Cervantesa/.

 

Udział 6 klas (z rozszerzonym językiem polskim) w projekcie „Teatr (nie)klasyczny – kurs eksterytorialny, przyśpieszony” realizowanym przez Teatr Polski w Bielsku-Białej w ramach programu „Kultura Dostępna" (2 spektakle teatralne i warsztaty interpretacyjne w siedzibie teatru, warsztaty dramaturgiczne i recenzenckie w szkole - 12 godzin); 13.11.2015 - 04.12.2015.
opiekunki: Halina Słowik - Tyc, Danuta Jarosińska - Tracz, Renata Sowa

Projekty realizowane w roku 2013

Job Shadowing /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ w programie UE COMENIUS - wizyta nauczyciela języka angielskiego (S. Westman) ze szkoły YTC Yrkesteknist Centrum w Sztokholmie; kwiecień 2013.
opiekun: Daniel Kamiński

Asystent językowy (j. angielski) M. Thibault (Kanada), wolontariusz w programie LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING; marzec 2013 – czerwiec 2013.
opiekunka: Anna Jankowska

 

Projekt  „Każde słowo jest ważne”  (zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu).
opiekunki: Barbara Deska, Renata Hajduś, Ewa Wandzel.

Projekt Młodzieżowy obóz naukowo profilaktyczny „Rysianka” (pięciodniowy; dla uczniów klasy uniwersyteckiej; zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu).
opiekunki: Agnieszka Król, Anna Jankowska, Urszula Pietyra

Udział Szkolnego Koła Astronomicznego „Copernicus” w międzynarodowych programach i akcjach:              
- „ Poszukiwacz”- program NASA ( poszukiwanie asteroid),

- Międzynarodowa Kampania Poszukiwania Planetoid (druga odsłona);
  Koło „Copernicus” odkryło planetoidę (jedną z ośmiu odkrytych przez polskich uczniów) o wstępnej nazwie 2013 EM78,
- NASA MoonKam - zdjęcia dwóch stron Księżyca z sondy GRAII,
- EarthKam (ISS, program edukacyjny NASA) - zdjęcia Ziemi z pokładu międzynarodowej     
  stacji kosmicznej,

-  Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej,

 

- MicroObservatory - zdjęcia nieba wykonywane w Robotic Telescope Network (NASA),
- Globe at Night- badanie zabrudzenia nieba światłem.
opiekunka: Zofia Pajestka-Jurasz

Udział Aleksandry Burej w międzynarodowym seminarium (30 nauczycieli z Europy, 20 – z Ameryki, 10 – z Izraela) CENTROPA Summer Academy (Letnia Akademia Centropy) w Berlinie (23-28.07.2013r.; Program wspierany przez Departament Stanu USA (Ministerstwo Spraw Zagranicznych w USA).Projekt „Leć obywatelu” realizowany przez Szkolny Klub Europejski „Kopernik” w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.
opiekunka: Beata Fałdrowicz

Projekt autorski „Młodzi Aktywni” realizowany przez Szkolny Klub Europejski „Kopernik.”
opiekunka: Beata Fałdrowicz

Projekt „Referendum Młodych” realizowany przez kl. IIh (warsztaty dziennikarskie, redakcja i publikacja gazety, spotkania z ciekawymi ludźmi) w Programie Młodzież w działaniu (org. wspierająca Fundacja Partnerstwa Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy), 2013-2014.
opiekunki: Halina Słowik - Tyc, Magdalena Waligóra (absolwentka szkoły)

Projekt interdyscyplinarny „Solali – historia Galicji papierem pisana” (udział i prace 7 uczennic w wielodniowych  warsztatach  fotograficznych; lipiec) org. Towarzystwo Naukowe Żywieckie, Muzeum miejskie w Żywcu.
Opiekunka: Anna Barabasz

Projekt „Krokus” (udział kl. 1a w przedsięwzięciu Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holocauście i Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie – 2. sadzenie żółtych krokusów dla upamiętnienia ofiar II wojny – żydowskich dzieci i dzieci innych narodowości).
opiekunka: Renata Sowa

Wizyta przygotowawcza /I LO/ do wielostronnego projektu partnerskiego w Programie COMENIUS Uczenie się przez całe życie, uczestnicy – nauczyciele ze szkół w Austrii,
na Cyprze, w Grecji, we Francji, w Polsce, w Rumunii.
opiekunowie: Juliusz Maszloch (koordynator), Janusz Słodczyk, Marian Makuch, Andrzej Ryczkiewicz

Projekt „Spotkania z Parlamentem Europejskim” (realizowany w 16 szkołach w kraju przez Polską Fundację im. Roberta Schumana) – udział młodzieży w symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.
opiekunki: Anna Barabasz (koordynator), Beata Fałdrowicz

Projekt fotograficzny dokumentacyjno-badawczy „Pożydowskie Zabłocie” (udział i prace 8 uczennic w wielodniowych  warsztatach  fotograficznych; marzec) org. Komitet Zabłocie przy Towarzystwie Naukowym Żywieckim.
opiekunka: Anna Barabasz

Projekty realizowane w roku 2012

Nauka w I LO uczennicy z USA (Pensylwania), M. Corning Seitz, uczestniczki Międzynarodowego Rotariańskiego Programu Wymiany Młodzieżowej; wrzesień 2011 – luty 2012,
opiekunka: Renata Sowa

Udział germanistki Leokadii Pietraszko w dwutygodniowej praktyce zawodowej Job Shadowing /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ w programie UE COMENIU „Uczenie się przez całe życie”  w Sztokholmie (Samgymnasiet).

Udział romanistki Jadwigi Justkowskiej w kursie językowo-metodycznym w programie UE COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” /Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej/ (Francja).

Asystentka językowa (j. angielski) R. Hingley (Australia), wolontariuszka w programie LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING; styczeń – czerwiec 2012;
opiekunka: Anna Jankowska

"Szkoła z Gallopem" - projekt edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu Śląska (wykłady pracowników wyższych uczelni) – edycja 2012.

Udział w Projekcie Ministra Spraw Zagranicznych „Polska dla wszystkich” - warsztaty edukacyjno- artystyczne (15-17.10. 2012r.) org. przez Fundację Klamra, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu i Urząd Miasta Żywca.
opiekunka: Dorota Babińska-Waluś

Projekt „Odkrywamy Zabłocie” w Programie „Działaj Lokalnie” Żywieckiej Fundacji Rozwoju (w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), (realizowany dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu).
opiekunki: Aleksandra Bura, Ewa Góra, Dorota Babińska-Waluś

Projekt Obóz profilaktyczno-naukowy „Rysianka” (pięciodniowy; dla uczniów klasy uniwersyteckiej; zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu)
opiekunki: Agnieszka Król, Anna Jankowska, Urszula Pietyra

Projekt „Rajd turystyki górskiej Beskidy 2012” (pięciodniowy; dla uczniów klasy uniwersyteckiej; zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu)
opiekunki: Agnieszka Król, Anna Jankowska, Urszula Pietyra

Projekt  „I ty możesz zostać mistrzem” (zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu)
opiekunki: Barbara Deska, Renata Hajduś, Ewa Wandzel.

Projekt „Pomiędzy niebem a ziemią” (polsko-niemieckie dwutygodniowe warsztaty historyczne), Piekary (lipiec), Stuttgart (październik); współfinansowany był przez Fundację „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość.”, Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Fundację im. ks. Siemaszki oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Waiblingen (Niemcy).
opiekunka: Leokadia Pietraszko

Nauka w I LO uczennicy z Niemiec, N. Weniger, uczestniczki Wymiany Międzykulturowej Programu Wymiany AFS; luty 2012 – czerwiec 2012.
opiekunka: Leokadia Pietraszko

Nauka w I LO uczennicy z Brazylii, L. Nogueira de Freitas, uczestniczki Międzynarodowego Rotariańskiego Programu Wymiany Młodzieżowej; luty 2012 – czerwiec 2012.
opiekunka: Renata Sowa

Projekt „Krokus” (udział kl. 2a w przedsięwzięciu Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holocauście i Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie – 1. sadzenie żółtych krokusów dla upamiętnienia ofiar II wojny – żydowskich dzieci i dzieci innych narodowości).
opiekunka: Renata Sowa

Projekt Wystawa Centropy „Jewish Witness to a Polish Century - Żydowscy świadkowie polskiego stulecia” (aula szkolna; listopad).
opiekunki: Aleksandra Bura (koordynator), Ewa Góra

Udział szkoły w Projekcie „Wielokulturowa żywej biblioteka” (spotkania z  przedstawicieli różnych kultur i narodów; grudzień), org. Fundacja KLAMRA.
opiekunka: Anna Barabasz

Udział szkoły w projekcie warsztatowym „Białoruś – poznajemy naszego sąsiada”, org. Fundacja KLAMRA.
opiekunka: Anna Barabasz

Udział Szkolnego Koła Astronomicznego „Copernicus” w międzynarodowych programach i akcjach:
- EarthKam (ISS, program edukacyjny NASA); lipiec – fotografowanie wybranego fragmentu Ziemi

- EarthKam (ISS, program edukacyjny NASA); listopad – spacer po powierzchni Księżyca za pomocą Sondy GRAIL

opiekunka: Zofia Pajestka-Jurasz

Projekty realizowane w roku 2011

Udział Aleksandry Burej w Wizycie Studyjnej (dla kadry kierowniczej) w Programie UE COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Grecji (Ateny).

Projekt „Zloty, rajdy dla dzieci i młodzieży” (zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu).
opiekun: J. Seweryn

Projekt  „Szkolne Święto Sportu”  (zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków miasta Żywca, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu).
opiekunowie: nauczyciele w-f

Projekt „Z muzami za pan brat” (zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych, realizowane ze środków powiatu żywieckiego, dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu) zrealizowany przez Szkolny Klub Europejski „Kopernik”.
opiekun: Beata Fałdrowicz

"Szkoła z Gallopem" - projekt edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu Śląska (wykłady pracowników wyższych uczelni) – edycja 2011.

Projekt partnerski „Step by step to a sustainable future” /„Krok po kroku ku zrównoważonej przyszłości”/ w Programie COMENIUS Uczenie się przez całe życie; 2009 -2011;
wizyty młodzieży w szkołach krajów partnerskich w Austrii, Belgii, Polsce, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech.
opiekunowie: Juliusz Maszloch (koordynator), Marian Makuch, Janusz Słodczyk, Andrzej Ryczkiewicz.

Projekt „Inwestycja w wiedzę kapitałem na przyszłość” (współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki; wnioskodawca: Powiat Żywiecki) - 2010 – 2011;
(uczestniczyło 866 uczniów, 19 nauczycieli; wypracowano 2148 godzin:  koła: astronomiczne, biologiczne, chemiczne, geograficzne, informatyczne, matematyczne, języka angielskiego, języka francuskiego, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolny Ośrodek Kariery, dyżury psychologa, pięciodniowy obóz naukowy dla 26 uczniów).

Udział anglisty Janusza Słodczyka w wizycie przygotowawczej (planowanie realizacji projektu partnerskiego) w programie UE COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”.  (Francja).

Nauka w I LO uczennicy z USA (Pensylwania), M. Corning Seitz, uczestniczki Międzynarodowego Rotariańskiego Programu Wymiany Młodzieżowej; wrzesień 2011 – luty 2012,
opiekunka: Renata Sowa

 

Udział Leokadii Pietraszko w konferencji z przedstawicielami Komisji Europejskiej Pre-Info-Day w Sztokholmie (org. Szwedzka Agencja Narodowa w ramach Dnia Unii Europejskiej). Nauczycielka wystąpiła z prezentacją w j. szwedzkim na temat doświadczeń współpracy szkół w Programie COMENIUS.

Migawki

Licznik

4962393
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
Poprzedni miesiąc:
Od 1 marca 2014:
325
27
352
5981
2973
4962393

Twoje IP: 44.200.136.171
Dziś jest: 27-09-2022