Zapraszamy do nas

I Liceum Ogólnokształcące to pierwsza i najstarsza na terenie Żywca szkoła tego typu.

Jesteśmy nowoczesną szkołą, wciąż się rozwijamy,
dobrze wpisujemy się w wymogi współczesności!
Wspiera nas doświadczenie i bogaty dorobek historii i tradycji,
od 113 lat kształcimy i wychowujemy młodzież Żywiecczyzny.
Szczycimy się tytułami laureatów konkursów:

Stawiamy wysokie wymagania sobie i naszym uczniom,
stwarzamy bezpieczną i przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi licealistów.
Proponujemy ciekawą ofertę edukacyjną.
Inspirujemy do działania. Służymy fachowością. Wspieramy uczniów.

 

ATUTY SZKOŁY

PRACUJEMY EFEKTYWNIE

W szkole prowadzimy dziennik elektroniczny, zapewniający uczniom, rodzicom i nauczycielom bieżący dostęp do informacji (oceny, frekwencja, komunikacja z wychowawcą i pozostałymi nauczycielami).

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA NAUKI W NASZYM LICEUM, NOWOCZESNEJ SZKOLE Z TRADYCJAMI!
NAM WARTO ZAUFAĆ!