Stowarzyszenie LO

110 lat LO

Matura 2018

Rekrutacja 2017/2018

Opisy planowanych oddziałów klas I - 2017/2018

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZKOŁA PLANUJE UTWORZYĆ 7 ODDZIAŁÓW KLAS I

Pełny opis oddziałów - plik PDF - pobierz

Skrócony opis oddziałów - plik PDF - pobierz

Klasa A – mat-ang-inf

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
matematyka (klasa I – 3 godziny, klasa II – 7 godzin, klasa III – 6 godzin)
język angielski (klasa I – 4 godziny, klasa II – 5 lub 8 godzin, klasa III – 6 lub 9 godzin)*
fizyka lub geografia – do wyboru (klasa I – 1 godzina, klasa II – 4 godziny, klasa III – 4 godziny)

*UWAGA:
1. Uczniowie wybierający rozszerzoną informatykę od klasy II będą realizować język angielski rozszerzony w wymiarze (klasa I – 4 godziny, klasa II – 5 godzin, klasa III – 6 godzin), a informatykę w wymiarze (klasa I – 1 godzina, klasa II – 3 godziny, klasa III – 3 godziny)
2. Uczniowie wybierający dodatkową ilość godzin języka angielskiego od klasy II będą realizować ten język w wymiarze (klasa I – 4 godziny, klasa II – 8 godzin, klasa III – 9 godzin)

ATUTY KLASY:
zajęcia edukacyjne z matematyki z udziałem pracowników naukowych Instytutu Matematyki UŚ, uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wyższych np. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, zajęcia w pracowniach fizycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doskonalenie umiejętności językowych uczniów ze szczególnym naciskiem na komunikację, możliwość przygotowania się do zdobycia certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, kształcenie umiejętności projektowania algorytmów, programowania komputerów w języku C++, modelowania 2D i 3D, projektowania portali WWW, zarządzania bazami danych, administracji systemu LINUX

PRZYGOTOWUJE licealistów do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich (matematyka, matematyka stosowana, filologia angielska, matematyka komputerowa, informatyka, fizyka, biofizyka), politechnicznych (automatyka i robotyka, informatyka, budownictwo, elektrotechnika, elektronika, energetyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, fizyka techniczna, nanotechnologia i nanomateriały, geografia, geologia, geodezja, kartografia), ekonomicznych (ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe) i innych.


Klasa B – uniwersytecka matematyczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
matematyka (klasa I – 4 godziny, klasa II – 9 godzin, klasa III – 8 godzin)
język angielski (klasa I – 3 godziny, klasa II – 6 godzin, klasa III – 6 godzin)
fizyka lub geografia – do wyboru (klasa I – 1 godzina, klasa II – 4 godziny, klasa III – 4 godziny)

PRZEDMIOT DODATKOWY:
seminarium matematyczne

ATUTY KLASY:
objęta patronatem naukowym Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dodatkowy przedmiot w klasie: seminarium matematyczne - zajęcia edukacyjne z matematyki z regularnym udziałem pracowników naukowych Instytutu Matematyki UŚ, wykłady na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, zajęcia w pracowniach fizycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w programie cyklu kształcenia klasy ciekawa forma uczenia się i nauczania – kilkudniowy sponsorowany naukowy obóz matematyczno-językowy

PRZYGOTOWUJE licealistów do podjęcia studiów na kierunkach: uniwersyteckich (matematyka, matematyka stosowana, filologia angielska, fizyka, biofizyka), politechnicznych (automatyka i robotyka, budownictwo, elektrotechnika, elektronika, energetyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, fizyka techniczna, nanotechnologia i nanomateriały, geografia, geologia, geodezja, kartografia), ekonomicznych (ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe) i innych.


Klasa C i D – biologiczno-chemiczna (dwie klasy)

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
biologia (klasa I – 2 godziny, klasa II – 6 godzin, klasa III – 6 godzin)
chemia (klasa I – 2 godziny, klasa II – 6 godzin, klasa III – 6 godzin)

PRZEDMIOT DODATKOWY:
język angielski w medycynie

ATUTY KLASY:
zajęcia laboratoryjne z chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, lekcje chemii i biologii prowadzone z wykorzystaniem tablic interaktywnych i metod doświadczalnych, możliwość konfrontacji planów dalszego kształcenia uczniów i wyboru kierunków studiów z rzeczywistymi predyspozycjami zawodowymi licealistów – uczestnictwo młodzieży w specjalistycznych wykładach dotyczących problemów medycznych, w programie cyklu kształcenia klasy ciekawa forma uczenia się i nauczania – kilkudniowy sponsorowany naukowy obóz biologiczno-chemiczny

PRZYGOTOWUJE licealistów do podjęcia studiów na kierunkach: biologia, biochemia, chemia, medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, weterynaria, biotechnologia, rehabilitacja, kosmetologia, ochrona środowiska, chemia budowlana, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, technologia chemiczna oraz innych medycznych, farmaceutycznych i przyrodniczych.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://chemia.lo-zywiec.pl - ZOBACZ.


Klasa E – humanistyczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
język polski (klasa I – 5 godzin, klasa II – 9 godzin, klasa III – 8 godzin)
historia (klasa I – 2 godziny, klasa II – 5 godzin, klasa III – 4 godziny)
język angielski (klasa I – 4 godziny, klasa II – 6 godzin, klasa III – 6 godzin)

PRZEDMIOT DODATKOWY:
seminarium polonistyczne

ATUTY KLASY:
objęta patronatem naukowym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, udział w wykładach prowadzonych w szkole przez pracowników naukowych UJ w Krakowie i ATH w Bielsku-Białej, w programie cyklu kształcenia klasy ciekawa forma uczenia się i nauczania – kilkudniowy sponsorowany naukowy obóz humanistyczny, spotkania i warsztaty z dziennikarzami oraz innymi osobami zawodowo związanymi z mediami

PRZYGOTOWUJE licealistów do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem filologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, edytorstwa, E-edytorstwa i technik redakcyjnych, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, produkcji medialnej, kulturoznawstwa, filozofii, historii, nauk politycznych, psychologii, pedagogiki i socjologii.


Klasa F – prawna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
język polski (klasa I – 5 godzin, klasa II – 9 godzin, klasa III – 7 godzin)
historia (klasa I – 2 godziny, klasa II – 4 godziny, klasa III – 5 godzin)
WOS (klasa I – 1 godzina, klasa II – 3 godziny, klasa III – 3 godziny)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:
edukacja prawna

ATUTY KLASY:
objęta patronatem naukowym Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, udział w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych w siedzibie uczelni oraz w szkole, uczestnictwo w spotkaniach z osobami zawodowo związanymi z prawem, możliwość obserwacji pracy sądu oraz innych instytucji państwowych, samorządowych i społecznych

PRZYGOTOWUJE licealistów do podjęcia studiów na kierunkach: prawo, administracja, europeistyka, filozofia, historia, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne oraz na innych kierunkach humanistycznych.


Klasa G – architektoniczna (mat-geo-ang)

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
matematyka (klasa I – 4 godziny, klasa II – 7 godzin, klasa III – 8 godziny)
geografia (klasa I – 1 godzina, klasa II – 5 godzin, klasa III – 4 godziny)
język angielski (klasa I – 3 godziny, klasa II – 6 godzin, klasa III – 6 godzin)

PRZEDMIOT DODATKOWY:
podstawy rysunku i projektowania

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:
elementy historii sztuki

ATUTY KLASY:
realizacja zainteresowań artystycznych licealistów w ramach zajęć z rysunku i projektowania oraz wykładów z historii sztuki, możliwość poznania warsztatu pracy architekta, udział w prestiżowych konkursach plastycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, uczestnictwo w zajęciach plenerowych, warsztatach artystycznych, lekcjach muzealnych oraz wystawach prac plastycznych, wykłady na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

PRZYGOTOWUJE licealistów do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich (np. matematyka, historia sztuki, filologia angielska, geografia), artystycznych (architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, wzornictwo), technicznych (budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, urbanistyka), ekonomicznych (ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe) i innych.

Migawki

Licznik

5143649
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
Poprzedni miesiąc:
Od 1 marca 2014:
311
100
545
1001
8238
5143649

Twoje IP: 18.206.12.157
Dziś jest: 06-12-2023