Stowarzyszenie LO

110 lat LO

Matura 2018

Rekrutacja 2017/2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2017/2018

Terminy
Czynności
Od 19 maja
do 19 czerwca 2017 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 23 czerwca
do 27 czerwca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły poprzez dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru następujących dokumentów:

  • świadectwa ukończenia gimnazjum (oryginał lub poświadczona kopia),
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub poświadczona kopia),
  • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
7 lipca 2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
Od 7 lipca
do 13 lipca 2017 r.

Potwierdzanie przez kandydatów woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Osoby przyjęte do I LO im. M. Kopernika w Żywcu zobowiązane są dostarczyć dodatkowo:

  • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • wypełnioną deklarację wyboru drugiego języka obcego pobraną ze strony szkoły (www.lo-zywiec.pl) - pobierz.
14 lipca 2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Migawki

Licznik

4969698
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
Poprzedni miesiąc:
Od 1 marca 2014:
314
184
799
314
3884
4969698

Twoje IP: 3.238.72.180
Dziś jest: 01-12-2022